مرگ یک کارگر در ساری بر اثرسقوط از طبقه پنجم

- عدم رعایت اصول ایمنی و سقوط از طبقه پنجم یک واحد ساختمانی در ساری سبب مرگ یک کارگر شد.  حادثه سقوط یک کارگر ساختمانی از طبقه پنجم یک ساختمان در دست احداث...

ادامه مطلب ...