مرگ و میر بالای سرطان پانکراس در کشور

کیاپرس:معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به شیوع سرطان پانکراس تا سال ۲۰۳۰ از نبود درمانی قطعی برای آن خبر داد.  رضا ملک زاده معاون پژوهش و فناوری وزارت...

ادامه مطلب ...