مرگ ناگهانی بازیگرانی که زیر ۵۰ سال از دنیا رفتند

کیا پرس :   روزنامه هفت صبح در گزارشی به بازیگرانی پرداخت که با مرگ ناگهانی خود مردم را غافلگیر کردند. درگذشت حسن جوهرچی در ۴۸ سالگی بهانه ای شد برای روزنامه هفت...

ادامه مطلب ...