مرگ ناگهانی پرستار بیمارستانی در کرمان

 صبح روز دوشنبه یک پرستار ٣۵ ساله در بیمارستان شفای کرمان حین شیفت کاری جان خود را از دست داد. به نقل از ایلنا، این پرستار جوان که مهدیه رضایی نام داشت،...

ادامه مطلب ...