مرگ ناگهانی مصرف کنندگان داروهای انرژی زا

دکتر مسعود اسلامی نسبت به افزایش مصرف داروهای انرژی زا در بین جوانان هشدار داد و گفت: مصرف داروهای انرژی زا به بهانه افزایش انرژی و تقویت ماهیچه ها در بین جوانان...

ادامه مطلب ...