مرگ مادران را شخصاً پیگیری می‌کنم

کیاپرس: دکتر هاشمی در مراسم قدردانی از مجریان برتر ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستان ها با اشاره به اینکه آمار مرگ مادر، کودک و نوزاد در کشور ما در مقایسه با...

ادامه مطلب ...