عرضه مرغ کشتاری در ساری فقط بصورت بسته بندی مجاز است

رییس اداره دامپزشکی ساری گفت : فروش مرغ قطعه‌بندی‌شده به‌صورت ران و سینه فله و یا عرضه مرغ با اندرونه در این شهرستان ممنوع می باشد. دکتر کبیری مسئول اداره دامپزشکی...

ادامه مطلب ...