غروب مشکلات مرغ‌داران مازندرانی چه‌وقت فرا می‎رسد؟

طی دو سال گذشته قیمت مرغ با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه‌رو بوده، اما با این وجود و مشکلات فراوان مرغ‌داران مازندران دست از تولید برنداشتند. با توجه به پایین بودن...

ادامه مطلب ...