مراقب کارت خوان های سیار باشید

  کارت خوان های سیار، کارت خوان هایی هستند که از خدمات سامانه تلفن همراه به شبکه بانکی کشور متصل شده و با استفاده از سرویس GORS و GMS تراکنش های مالی را انجام می...

ادامه مطلب ...