مراقبت از دیگران عمر افراد را طولانی تر می کند

کیاپرس:یافته های محققان نشان می دهد افراد مسن تری که از دیگران مراقبت می کنند، عمر طولانی تری دارند. افراد مسن تر که از دیگران مراقبت می کنند، در واقع به خود...

ادامه مطلب ...