مدیران چهار بانک برکنار شدند/ نفر بعدی کیست؟

به دنبال دستور قاطع رئیس جمهوری برای بررسی موضوع حقوق ها، مدیران چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به سبب دریافت حقوق ها و وام های نامتعارف...

ادامه مطلب ...