حذف مدیران اتوبوسی کلید خورد

وزارت کار می‌گوید طرحی دارد که به چند دهه معضل اساسی و تاریخی رفیق‌بازی در بازار کار ایران پایان می‌دهد و ضوابط را به‌جای روابط، صلاحیت حرفه‌ای در واگذاری...

ادامه مطلب ...