مدیر کل جدید سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران منصوب شد

استاندار مازندران طی حکمی دکتر جعفر قمی اویلی را به سمت مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران منصوب کرد در این حکم خطاب به دکتر جعفر...

ادامه مطلب ...