همه دستگاهها در تکریم از ایثارگران و طرح سپاس مشارکت فعال داشته باشند

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران پس از دیدار با دو ایثارگر شهرستان میاندورود گفت:همه دستگاهها در تکریم از ایثارگران و طرح سپاس مشارکت فعال داشته باشند ....

ادامه مطلب ...