محلات آسیب پذیر بابلسر شناسایی شدند

   جانشین رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران گفت: محلات آسیب پذیر شهرستان بابلسر شناسایی و ساز و کار مناسب برای علیرضا یونسی ظهر پنجشنبه در جلسه...

ادامه مطلب ...