خطر محرومیت بیخ گوش ایران با پرتاب ترقه

امنیت ورزشگاه‌های ایران در حالی این روزها زیره ذره بین کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC است که متاسفانه بار دیگر پرتاب نارنجک در ورزشگاه فولاد شهر این میزبانی و امنیت را...

ادامه مطلب ...