زیاده خواهی برخی پزشکان مردم را مستاصل کرد

کیاپرس: پرس:وزیر بهداشت گفت: مواردی از برخی پزشکان دیده‌ام که واقعاً خجالت کشیده‌ایم، بخش مهمی از استیصال مردم در نظام سلامت به خاطر طمع، زیاده خواهی و منفعت...

ادامه مطلب ...