ما سقوط امپراطوری ها را دیده ایم؛ مراقب باشید

کیا پرس: وزیر خارجه ایران در پاسخ به توئیت تهدیدآمیز رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییت خود نوشت: برای ما اهمیتی ندارد: جهان چند ماه پیش زیاده گویی های حتی...

ادامه مطلب ...