ما به نجات زخمیان شب میاییم / داغیم لیکن به شفای تب می آییم

پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند. این روز بر جامعه پزشکی و تمامی...

ادامه مطلب ...