مازندران  ۲۰ درجه سردتر می شود

کیا پرس : مازندران در انتظار کاهش ۲۰ درجه ای دمامدیرکل هواشناسی مازندران گفت: دمای هوای استان به دلیل نفوذ سامانه سرد و بارشی هفته جاری بین ۱۵ تا ۲۲ درجه...

ادامه مطلب ...