مازندران استان سیل خیز است

کیاپرس : رئیس کارگروه سیل و مخاطرات دریایی مازندران از مازندران به عنوان استان سیل خیز یاد کرد و گفت: برای مدیریت سیلاب کارهای انجام نشده زیادی داریم.  محمد...

ادامه مطلب ...