مازندران از استان های پیشرو در ترویج وقف است

کیاپرس - فرماندار ساری بر لزوم گسترش وقف به عنوان سنت حسنه تاکید کرد و گفت: مازندران از استان های پیشرو در ترویج وقف است. عباسعلی رضایی صبح سه شنبه در مراسم آغاز...

ادامه مطلب ...