قدردانی روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از رهبر معظم انقلاب

کیاپرس : روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در نامه‌ای از سخنان خردمندانه، الطاف کریمانه، راهنمایی های حکیمانه و حمایت های کریمانه رهبر معظم...

ادامه مطلب ...