عوارض مصرف قارچ‌های خودرو/ روشی ساده برای تشخیص سمی بودن قارچ وجود ندارد

باتوجه به شروع زمان رویش قارچ‌های وحشی و خودرو در طبیعت و بارش مناسب باران که بر رویش انواع قارچ تاثیرگذار است و به منظور پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از مصرف...

ادامه مطلب ...