قاتل پنج ساله در کرمان !!

  کیا پرس :  جوان ۲۷ ساله در صندلی عقب تاکسی مسیر رودبار به کرمان نشسته بود، ناگهان تیری از اسلحه شکاری جلوی خودرو به سمت وی شلیک و قفسه سینه اش را...

ادامه مطلب ...