اسپری های خوشبو کننده قابلیت اشتعال و خطر آفرینی دارد

کیاپرس:رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: اسپری‌های خوشبوکننده بدن، هوا و ضد تعریق گازدار در صورتی که بر روی آتش اسپری شود قابلیت اشتعال و خطر...

ادامه مطلب ...