فوت یک دانشجوی پزشکی بر اثر سقوط

کیا پرس:یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز یکشنبه بر اثر سقوط از یک ساختمان شش طبقه درگذشت. کیا پرس به نقل از ایسنا، دکتر نبی مطلبی مدیر کل امور...

ادامه مطلب ...