فقط شهردار تهران که نباید بخاطر قانون بازنشستگی برود،چرا یک بار به رفتن رئیس صدا و سیما نپرداختید؟

کیا پرس: به نظر من قانون منع بکارگیری بازنشستگان، قانون بسیار خوبی است اما برای من جای سوال دارد که چرا همه در مورد وی سوال می‌کنند.‌ رییس صداو‌سیما هم...

ادامه مطلب ...