اروپا با خطر فروپاشی روبرو است

مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا روز سه شنبه هشدار داد که اتحادیه اروپا با خطر فروپاشی روبرو است و حامیان آن می بایست برای نگاه داشتن این اتحادیه، بجنگند. مارتین...

ادامه مطلب ...