فروش زنان در بازار برده فروشان داعش

  کیا پرس: ویان دخیل تصریح کرد:« آنچه برای ایزدی ها در عراق اتفاق افتاده است نسل کشی است. باید برای آزادسازی گروگان های ایزدی، بازسازی مناطق مسکونی این قوم و...

ادامه مطلب ...