۹فروشگاه سموم کشاورزی مازندران پارسال پلمب شد

کیاپرس : مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه سال گذشته برای ۳۲۰ فروشگاه عرضه سموم کشاورزی در استان اخطار کتبی تخلف صادر شد، گفت: ۹ فروشگاه...

ادامه مطلب ...