افزایش صد در صدی بودجه فرهنگی شهرداری ساری/ بودجه سال ۹۴ شهرداری ساری ۳۵۰ میلیارد تومان

۷ دی ۹۳ تدوین بودجه سال ۹۴ شهرداری ساری رسما آغاز شد. شهرداری ای که در سال ۹۲ شاهد افزایش ۴۰۰ درصدی بودجه از رقم ۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان بود اما اینک خبر...

ادامه مطلب ...