فرزندان و نوادگان امام خمینی این روزها چه می‌کنند؟

مصطفی، احمد، صدیقه، فریده و زهرا نام پنج فرزند آیت الله خمینی است که به توصیه پدر هیچ گاه از آنچه بنیانگذار جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی برای همه ایرانیان به ارث...

ادامه مطلب ...