فرزندآوری بیشتر، پیری دیرتر

گرچه مادر شدن تجربه ای ارزشمند است، اما با توجه به برخی مشکلات طبیعی همچون شب بیداری، بیماری و یا تغذیه کودکان، احتمالا بیشتر زنان بعید می دانند که فرزندآوری بیشتر،...

ادامه مطلب ...