عکس/مهران مدیری و بهروز افخمی در منزل مرحوم علی معلم

...

ادامه مطلب ...