عمل نکردن به قانون مهمترین مشکل توسعه و پیشرفت

کیا پرس:سید حسن میری قلعه سری امروز در جمع خبرنگاران افزود: در هشت سال اخیر ۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شد و بنا بر قانون، ۸۰ درصد از...

ادامه مطلب ...