عملیاتی شدن کشت برنج ارگانیک در ۱۰۰ هکتار از اراضی مازندران

رئیس آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی گفت : کشت برنج ارگانیک در ۱۰۰ هکتار از اراضی مازندران در سال زراعی آینده عملیاتی می شود. 'سید جلال الدین بسطام' روز...

ادامه مطلب ...