عمده واحدهای تولیدی مازندران دچار رکود هستند

کیاپرس-استاندار مازندران گفت: عمده واحدهای تولیدی استان با ظرفیت پایین و رکود در حال فعالیت هستند.  ربیع فلاح جلودار صبح پنجشنبه در شورای برنامه ریزی استان...

ادامه مطلب ...