علی مطهری ضاربانش در شیراز را نبخشید

علی مطهری ضاربانش در شیراز را نبخشید/ به خیالشان به انقلاب خدمت کردند ولی در واقع ضربه می زنند نماینده تهران گفت: اگر دادگاه پرونده دستوردهندگان حادثه حمله به...

ادامه مطلب ...