عقب ماندگی قطب شیلاتی از آبزی پروری مدرن در دریا

 طبق برنامه ششم توسعه ۴۰ هزار تن ماهی در قفس باید در مازندران پرورش یابد اما اکنون سهمش در این بخش ۳۰۰ تن بوده و نشان می دهد استان از قافله آبزی پروری مدرن عقب مانده...

ادامه مطلب ...