«عذرخواهی» رسمی دولت انگلیس از ایران

  کیا پرس:عراقچی تاکید کرد: در این حادثه دولت انگیس رسما از ما عذرخواهی و اظهار تاسف کرده است؛ کلمه «عذرخواهی» را به کار بردند و تعهد کردند که امنیت سفارت را...

ادامه مطلب ...