عده ای به اشتباه خود را حزب اللهی می دانند

 این ها بیمارند و تحت هیچ عنوانی به راه نمی آیند / فقط حرف می زنند و اهل عمل نیستند / در انتخابات خبرگان امسال، دانشمندان جوان حضور دارند، برای همین نیامدم...

ادامه مطلب ...