عدم مشکل در تامین داروی والزارتان  / هیچ داروی چینی به کشور وارد نمی شود

کیا پرس: مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخد رسازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه جمع آوری دارو در تمام دنیا امری معمول است، گفت: مردم بدون نگرانی می توانند والزارتان...

ادامه مطلب ...