نتیجه عدم رقابت در اقتصاد، ایجاد انحصار، فساد و کاهش کیفیت است

رییس جمهوری با اشاره به استعدادها و ظرفیت‌های بسیار مناسب موجود در ایران برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و بویژه شرایط بوجود آمده پس از توافق هسته‌ای و لغو...

ادامه مطلب ...