عدم دقت در زدن ضربات نهایی، نقطه ضعف دو بازیکن چهاردانگه ای

کیا پرس :در کیفیت و توانایی این دو بازیکن مستعد و جوان چهاردانگه ای هیچ شکی نیست. ولی اگر در زدن ضربات نهایی دقت لازم را نداشته باشند می تواند اثر منفی بر بازی آنها...

ادامه مطلب ...