عدم تاثیر مکمل های ویتامین E و سلنیوم در پیشگیری از زوال عقل

کیاپرس:تحقیق جدید آشکار ساخته است که مصرف روزانه مکمل های ویتامین E یا سلنیوم از بروز زوال عقل در مردان پیشگیری نمی کند.  فردریک اشمیت، سرپرست تیم تحقیق از...

ادامه مطلب ...