عامل جنایت حادثه گلپایگان اعدام شد

عامل جنایت حادثه گلپایگان به دار مجازات آویخته شد. با قرائت حکم دادسرا عمومی و انقلاب اسلامی استان اصفهان سید منصور میرلوحی فرزند سید عباس متولد سال 1350 به اتهام...

ادامه مطلب ...