عامل اصلی زلزله اخیر در مازندران/احتمال زیاد بازگشت این زلزله

کیاپرس _ یک زمین شناس گفت: عامل اصلی وقوع زلزله خروج انرژی‌های انباشته‌شده بر روی یکی از انشعابات گسلی که از دشت خزر می‌گذرد بوده که دور بازگشت این زلزله زیاد...

ادامه مطلب ...