ظریف فردی پرکار، کارشناس و با صبروحوصله زیاد است

کیاپرس: رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که «آقای ظریف فردی با تقوا، پاکدامن، کارشناس در مسائل سیاست خارجی، پرکار و با صبر و حوصله زیاد است»، گفت: مذاکرات طولانی با آن...

ادامه مطلب ...