طبعِ سردِ “کرونا” /  سیر کروناویروس را درمان می‌کند؟/: پاکسازی فضای دهان که محل عبور هوا به ریه‌هارا فراموش نکنید!

  کیا پرس :معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، گفت: با مشاهدات صورت گرفته ذهن ما به این سمت هدایت می‌شود که طبع بیماری کروناویروس جدید سرد است و...

ادامه مطلب ...